AP waarschuwt voor privacyrisico’s in het onderwijs

Logo Autoriteit Persoonsgegevens

Op 4 november 2021 trad de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) naar buiten met 3 documenten: een analyse “Digitalisering in het onderwijs 2021” en twee brieven naar de betrokken ministers.

De AP signaleert drie belangrijke trends en risico’s:
monitoring van leerlingen en studenten;
afhankelijkheid van grote leveranciers;
meer uitwisseling van gegevens in samenwerkingsverbanden.   

In de brieven roept de AP de ministers op om als stelselverantwoordelijken voor het onderwijs een pakket aan maatregelen te nemen, zodat onderwijsinstellingen in de praktijk kunnen zorgen voor veilig onderwijs. De AP is van mening dat de reactie op deze brief nog onvoldoende duidelijk maakt hoe de ministers hier concreet invulling aan gaan geven. Het bericht en de publicaties zijn op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens te vinden via deze link.