Tweede Kamer nu ook bezorgd over het voldoen van digitale leermiddelen aan de GDPR

De tekst van de motie luidt:

MOTIE VAN HET LID WIERSMA
Voorgesteld 16 juni 2020
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende dat scholen zelf een afweging mogen maken met welke partijen zij in zee gaan als het gaat om digitale leermiddelen en zij hiervoor logischerwijs veelal kiezen voor “gratis” producten;

constaterende dat er momenteel strenge Europese regels gelden die de privacy van leerlingen beschermen, maar dat het uiteindelijk de verantwoordelijkheid is van scholen en aanbieders om hier verder goede afspraken over te maken en deze in de praktijk te brengen;


van mening dat het niet wenselijk is om de verantwoordelijkheid van
dergelijke afspraken volledig bij scholen en aanbieders te beleggen;


verzoekt de regering, met de Autoriteit Persoonsgegevens in gesprek te gaan om te inventariseren welke digitale leermiddelen er momenteel door scholen worden gebruikt en of deze volledig voldoen aan de strenge Europese regels die gelden voor de privacy van leerlingen, en hierover de Kamer te informeren voor 1 oktober 2020,


en gaat over tot de orde van de dag.
Wiersma

SIDN Fonds steunt Veilig CloudVaardig!

SIDN Fonds steunt Veilig CloudVaardig!

Op 18 december maakte het SIDN Fonds bekend welke ingediende projecten zij gaat ondersteunen in het kader van de call “Je data de baas”. Ons voorstel Veilig CloudVaardig (VCV), een pionier-project waarin we een op Nextcloud en andere Open Source gebaseerde digitale leeromgeving voor scholen gaan opzetten volgens het Privacy by Design principe, is één van de projecten waar subsidie en andere ondersteuning aan is toegezegd.

Team VCV kijkt er naar uit om deel uit te gaan maken van deze gelijkgestemde community en natuurlijk vooral om zo met nog meer vertrouwen het eerste cloudgebaseerde onderwijsplatform in Nederland neer te kunnen zetten dat wel de privacy van de gebruikers respecteert . Kijk hier welke projecten nog meer worden gesteund in deze call van het SIDNfonds.