Tweede Kamer nu ook bezorgd over het voldoen van digitale leermiddelen aan de GDPR

De tekst van de motie luidt:

MOTIE VAN HET LID WIERSMA
Voorgesteld 16 juni 2020
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende dat scholen zelf een afweging mogen maken met welke partijen zij in zee gaan als het gaat om digitale leermiddelen en zij hiervoor logischerwijs veelal kiezen voor “gratis” producten;

constaterende dat er momenteel strenge Europese regels gelden die de privacy van leerlingen beschermen, maar dat het uiteindelijk de verantwoordelijkheid is van scholen en aanbieders om hier verder goede afspraken over te maken en deze in de praktijk te brengen;


van mening dat het niet wenselijk is om de verantwoordelijkheid van
dergelijke afspraken volledig bij scholen en aanbieders te beleggen;


verzoekt de regering, met de Autoriteit Persoonsgegevens in gesprek te gaan om te inventariseren welke digitale leermiddelen er momenteel door scholen worden gebruikt en of deze volledig voldoen aan de strenge Europese regels die gelden voor de privacy van leerlingen, en hierover de Kamer te informeren voor 1 oktober 2020,


en gaat over tot de orde van de dag.
Wiersma

SIDN Fonds steunt Veilig CloudVaardig!

SIDN Fonds steunt Veilig CloudVaardig!

Op 18 december maakte het SIDN Fonds bekend welke ingediende projecten zij gaat ondersteunen in het kader van de call “Je data de baas”. Ons voorstel Veilig CloudVaardig (VCV), een pionier-project waarin we een op Nextcloud en andere Open Source gebaseerde digitale leeromgeving voor scholen gaan opzetten volgens het Privacy by Design principe, is één van de projecten waar subsidie en andere ondersteuning aan is toegezegd.

Team VCV kijkt er naar uit om deel uit te gaan maken van deze gelijkgestemde community en natuurlijk vooral om zo met nog meer vertrouwen het eerste cloudgebaseerde onderwijsplatform in Nederland neer te kunnen zetten dat wel de privacy van de gebruikers respecteert . Kijk hier welke projecten nog meer worden gesteund in deze call van het SIDNfonds.

SIVON en Kennisnet onderzoeken gemeenschappelijk uitvoeren van DPIA’s voor publieke clouddiensten

Op 13 november 2019 maakt SIVON bekend dat ze samen met Kennisnet, de PO- en VO-raad en SURF de mogelijkheden om gezamelijk DPIA’s uit te voeren voor het inzetten van met name de “gratis” clouddiensten voor het onderwijs van Microsoft, Google en Apple wil gaan onderzoeken.

De voorzitter van SIVON stelt: “Met de verkenning naar DPIA’s willen we scholen ondersteunen bij hun informatiebeveiliging en privacy. Door de krachten te bundelen in SIVON, nemen we scholen werk uit handen. DPIA’s zijn namelijk erg kostbaar en arbeidsintensief, terwijl het belangrijk is om de privacyrisico’s in kaart te hebben. Alleen dan weten scholen waar ze aan toe zijn en kunnen ze doordachte keuzes maken.”

inzicht in de privacyrisico’s ontbreekt

Om de privacy van leerlingen optimaal te waarborgen, is het essentieel dat scholen inzicht krijgen in de risico’s bij het gebruik van producten en diensten van de grote technologiebedrijven. Na een DPIA gericht op Office 365 en Windows10 van Microsoft door Privacy Company eind 2018, in opdracht van NLM Rijk, is wel duidelijk geworden dat met name de versleutelde, niet te controleren en wel privacy gevoelige gegevens bevattende telemetriedata van dit soort cloudproducten niet aan de eisen van de AVG voldoen. We zijn erg benieuwd wanneer dit onderzoek gereed is en wat vervolgens die gemeenschappelijk uitgevoerde DPIA’s gaan opleveren voor de scholen.

logo SIVON

Missie en Visie

SIVON wil de schoolbesturen in Nederland zorgeloos laten bouwen op hoogwaardige, toekomstbestendige en voor onderwijsdoeleinden geschikte (ict-) kennis, producten en diensten waarmee ze hun onderwijsambities kunnen realiseren tegen een optimale prijs-kwaliteitverhouding.