CEDO pleit voor alternatief digitaal leersysteem

VeiligCloudvaardig heeft het stokje overgedragen aan de Coalitie Eerlijk Digitaal Onderwijs. Zoals we hier al in de blog van 11 oktober 2021 hebben vermeld, is er een tijd geleden een groepje verontruste leerkrachten, ouders en ICT-ers actief geworden met hetzelfde gedachtegoed wat betreft de digitalisering van het onderwijs als VeiligCloudVaardig. Ik heb hier de afgelopen maanden contact mee gehouden en bijgedragen aan het opstellen van een manifest en hoe daar mee naar buiten te treden. Afgelopen woensdag (18 mei) is tijdens de de “roundtable sessie” Digitalisering van het Onderwijs op PublicSpaces Conference 2022 de coalitie gelanceerd en werd het manifest gepubliceerd op Petities.nl onder de kreet Bevrijd kinderen uit de digitale wurggreep.

Laat je stem horen en ondersteun het manifest op Petities.nl!

Eerlijkdigitaalonderwijs.petities.nl

Lancering CEDO en manifest op de PublicSpaces Conference

AP waarschuwt voor privacyrisico’s in het onderwijs

Logo Autoriteit Persoonsgegevens

Op 4 november 2021 trad de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) naar buiten met 3 documenten: een analyse “Digitalisering in het onderwijs 2021” en twee brieven naar de betrokken ministers.

De AP signaleert drie belangrijke trends en risico’s:
monitoring van leerlingen en studenten;
afhankelijkheid van grote leveranciers;
meer uitwisseling van gegevens in samenwerkingsverbanden.   

In de brieven roept de AP de ministers op om als stelselverantwoordelijken voor het onderwijs een pakket aan maatregelen te nemen, zodat onderwijsinstellingen in de praktijk kunnen zorgen voor veilig onderwijs. De AP is van mening dat de reactie op deze brief nog onvoldoende duidelijk maakt hoe de ministers hier concreet invulling aan gaan geven. Het bericht en de publicaties zijn op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens te vinden via deze link.